14.9.09

An Cogadh 3. An Rúise (Mí na Nollag 1917)

Bhí ríochta tréana thart fá gcuairt ar an nGearmáineach agus níorbh ionadh go ndéanfadh sé é féin a chosaint orthu, agus cé thóigfeadh air a ghárda a chur suas. Is mairg don té a d'ionnsaigh é gan a bheith fá réir. Thug sé iarranta móra don Rúiseach a scoilt ó bhun go barr é. Shíl seisean go raibh sé i ndon an tréan-tuargan a fhuilinnt ach tá a dhóthain mór don troid faighte cheana aige, agus tá sé ag tabhairt a aghaidh anois ar a chréachta féin a leigheas. Tá dream sa Rúise fá láthair a shíleas gur fearr an síothchán ná gach ní, gur ceart saibhreas agus ollmhaitheas na tíre a roinnt cothrom ar na daoine, agus an talamh a bhí ag na boic mhóra go dtí seo a roinnt amach cothrom ar lucht a shaothraithe. Tá an dream sin i gceannas sa tír fá láthair, agus is dócha go bhféacha siad le n-a ngealltanas a chomhlíonadh má fhéadann siad é. Ba mhillteach an iarraidh don tSasanach dá ndéanadh an Rúiseach síothchán leis an nGearmáin mar d'fhágfadh sin impireacht Shasana ina dhá leith scoilte 7 féachfa an Sasanach le cosc a chur leis an síothchán más féidir. Is fada an tír sin na Rúise ina múirtheacht agus ina conair chean ach ní héadáil rud ar bith mur dtéidh muintir na tíre iad féin i n-éadan a chéile. Má théann, tá siad réidh.
Ach téidís ag troid nó ná téadh, tá faitíos orainn nach bhfágfar suaimhneas i bhfad ag an Rúiseach. Tá sé is na nuachta go bhfuil an tSeapáin ag brath a theacht isteach sa gcogadh dáiríre, go dtug na Náisiúin Gheala cead a cinn di sa tSín, sin mar dhóigh dhe go bhfuair sí cead a reaise sa tSín ó na náisiúin atá i gconradh in aghaidh na Gearmáine, as ucht a cúnamh a fháil dóibh sa gcogadh. Tá sé i gceist go raibh sí ag margaíocht mar sin cheana le Sasana le sciorta den Austraelleá a fháil ach nach raibh muintir na tíre sin fabhrach. Má théann an tSeapáin isteach sa gcogadh, cuirfidh sí an Rúise isteach arís ar an taobh eile. Bhí sin féin "abartha" go ndéanfadh cuid de na náisiúin athrú ó thaobh go dtí an taobh eile le linn an cogadh mór a bheith ar siúl.

An Cogadh 2. Tús Foghlama (Mí na Nollag 1917)

An té bhíos ag éirí sa saol is deacair a chur síos. Níor tháinig an Gearmáineach i gceist i measc náisiún an domhain go dtí le leithchéad bliain ach tháinig sé i gceist go maith ó shin. Bhain sé an t-uabhar as ríochta móra agus chuir sé scanradh ar thuilleadh acu. Thug sé craobh na foghlama leis ón domhan go léir agus cheap sé gléas agus inneall le intleacht agus meabhair a chinn a rinne leas agus soilíos do shíol Ádhaimh ar fad. Ní i ngan-fhios dó féin a fuair sé buntáiste ar bith nó ollmhaitheas dá bhfuil aige. Is cruaidhe a shaothraigh sé é le allas a chnámh, nó le dúthracht a chuid oibre, nó leis an intleacht agus na tréartha maithe eile a gheall Dia dhó. Ná tréartha a fuair sé níor chuir sé i bhfalach iad agus chuadar i dtairbhe dhó. Rud a fháigheas duine ar an gcuma sin, is doiligh a bhaint de, 7 níl aon deifir ar an nGearmáineach sgaradh le rud ar bith dhá bhfuil aige. Bíonn seadh ag ríocht mar bhíos ag duine. Níl an Gearmáineach ina sheadh fós ach ar éigin, agus an té adeir go bhfuil a sheadh tugtha aige tá sé ag dul amú agus ag cur daoine eile amú freisin ach chaoi nár chóir dhó. Tá trí oiread daoine fána stiúradh ag Ard-Rí na Gearmáine is bhí dhá bhliain déag agus dhá fhichead ó shin ag a athair mór. Deir siad go mbíonn a chosúlacht ann, agus ní cosúlacht é sin go bhfuil an Gearmáineach ag dul chun deiridh.